Statut ZPSW

Statut Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach jest jednym z najważniejszych dokumentów wewnętrznych naszej Placówki regulujących jej pracę. To podstawowy zbiór przepisów określających cele naszej Placówki, jej organizację,  zadania i sposoby ich realizacji oraz tryb pracy organów. Co dokładnie można w nim znaleźć? Oto pełna wersja tego dokumentu w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania: